หาวิทยากรฝึกอบรม

หาวิทยากรฝึกอบรม - หาหลักสูตร

 

Search


 
วิธีการค้นหาวิทยากร

 

หาวิทยากร

หาวิทยากร คือ บริการอีกหนึ่งนวัตกรรมของ Web Site เราที่ช่วยให้ท่านหาวิทยากรบรรยายในหลักสูตรต่าง ๆ ที่มีมากมายได้ง่าย ๆ เพียงคีย์ชื่อหลักสูตร หรือ ชื่อของวิทยากรประจำหลักสูตรที่ท่านต้องการ ซึ่งสามารถคีย์ได้ 4 วิธี คือ

วิทยากร
วิทยากรหลักสูตรเทคนิคการเป็นหัวหน้างาน (กรณีชื่อเป็นภาษาไทย)
วิทยากรหลักสูตร Supervisory (กรณีชื่อหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ)
                    ชื่อวิทยากร เช่น อาจารย์วัฒนา หรือ อ.วัฒนา

 

 
หาหลักสูตร

หาหลักสูตร คือ บริการของ Web Site ที่ช่วยให้ท่านหาหลักสูตรต่าง ๆ ที่มีมากมายได้ง่าย ๆ เพียง คีย์ชื่อหลักสูตรที่ท่านต้องการแล้ว Enter เช่น เทคนิคการเป็นวิทยากร (กรณีชื่อเป็นภาษาไทย), Train The Trainer (กรณีชื่อหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ)

 

 

ตัวอย่างหลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร Competency

หลักสูตร KPI

หลักสูตร Power Closing

หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรฝ่ายขาย

หลักสูตร พูดได้ บรรยายเป็น

หลักสูตร ศิลปะการพูดต่อที่ชุมนุมชน

หลักสูตร สอนได้ ขายเป็น

หลักสูตร กรรมฐาน 40

หลักสูตร สมาธิ

 

 

 

 
ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584