rencontre rencontre de femmes agées site rencontre arabe montreal rencontre la femme site de rencontres versailles femme veuve cherche veuf chatroulette francais rencontres au hasard historique rencontre maroc algerie cherche je cherche un homme tunisien exemple message original site de rencontre rencontre filles diego suarez liste des escort trans site de rencontre pour mineur france site de rencontre amicale luxembourg kto site rencontre smeeters rencontre au tel 01 femme site rencontre femme cherche femme nancy escort trans cash rencontre serieuse gratuite paris site de rencontre algerie gratuit site de rencontre gratuit a nice magasin hatsan rencontre femme cherche homme 45 ans site de rencontre voyage cherche femme pour sortir ce soir site de она ищет его в киеве знакомства инвалиды знакомства

หลักสูตรเทคนิคการเป็นหัวหน้างาน

 

  

คำอธิบายหลักสูตร


อบรมทักษะหัวหน้างาน เป็นคอร์สอบรมทักษะการเป็นหัวหน้างานที่หัวหน้างานเปรียบเสมือนผู้สวมหมวก 2 ใบ ใบแรกเป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารของหน่วยงาน และอีกใบเป็นตัวแทนของบคุลากรในความปกครอง ดังนั้น การเป็นหัวหน้างานจึงต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในบริหารงานและปกครองดูคนใน ทีมงานเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์ได้อย่างประสบ ความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ

 

Course

หลักสูตรเทคนิคการเป็นหัวหน้างาน

หลักสูตรหัวหน้างาน เป็นคอร์สอบรมการเป็นหัวหน้างานให้หัวหน้างานสามารถทำงานที่จะปฏิบัติงานได้ ดีมีประสิทธิภาพ ในหลักสูตรนี้จะมุ่งสอนทักษะการเป็นหัวหน้างาน ด้วยการเสริมภาวะผู้นำที่แท้จริงเพราะหัวหน้างาน เป็นผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ในหลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเป็นหัวหน้างานให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามวัตถุประสงค์

 

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

ผู้บังคับบัญชา, หัวหน้า, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, เจ้าของกิจการ

 

 

 
Course Outline

 

หัวข้อการฝึกอบรม การฝึกอบรม  จำนวนผู้อบรม 
 • ความหมายของหัวหน้างาน
 • ตำแหน่งหัวหน้างานคือ ?
 • บทบาทและทักษะที่หัวหน้างานควรมี
 • บทบาทของหัวหน้างานทางด้านการบังคับบัญชา
 • คุณลักษณะของหัวหน้างานที่ดี
 • แบบทดสอบการประเมินตนเอง
 • การกำหนดเป้าหมาย
 • การวางแผนการทำงาน (PDCA)
 • การสื่อสารข้อความในทีมงาน
 • การสั่งงาน
 • การมอบหมายงาน
 • การกำกับดูแลงาน
 • การสอนงาน
  หัวหน้างาน & การสอนงาน
  VDO การสอนงาน
  เทคนิคการสอนที่ดี
  การดูแล Talent
 • การให้คำปรึกษาและกำลังใจ
 • การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
  การยกย่อง การตำหนิ
  การให้ข้อมูลย้อนกลับ
  การประเมินผลงาน
 • การบริหารความขัดแย้ง
 • การกล้าตัดสินใจ
 • การทำงานเป็นทีม
 • กรณีศึกษาการเป็นหัวหน้างานที่ดีสู้ความสำเร็จ
 • ภาคทฤษฎี
 • Work Shop (ภาคปฏิบัติ)
 • Case Study (กรณีศึกษ)
25 -50 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

รูปแบบการอบรมสัมมนา

    1. การบรรยาย 40 %

    2. เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%

    3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 30 %

วันที่อบรม/เวลาอบรม

อบรมวันที่ 9 มีนาคม 2559

เวลาการอบรม

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรมสัมมนา

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถ.รัชดาภิเษก)

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

 

อัตราค่าสัมมนา

ค่าอบรมปกติ : 4,000 บาท (ไม่รวม Vat)
โปรโมชั่น :    3,500 บาท (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าสัมมนาก่อนวันอบรม 7 วัน
รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

อัตราค่าสัมมนาปกติ

   จำนวน  
   ค่าสัมมนา  
   +VAT 7%  
   หัก ณ ที่จ่าย 3%  
   รวมจ่ายสุทธิ  
 กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
1 ท่าน 4,000 280 120 4,160 4,280

 

อัตราค่าสัมมนารับส่วนลด

   จำนวน  
   ค่าสัมมนา  
   +VAT 7%  
   หัก ณ ที่จ่าย 3%  
   รวมจ่ายสุทธิ  
 กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
1 ท่าน 3,500 245 105 3,640 3,745

 

วิธีการชำระเงิน/การโอนเงิน/การสั่งจ่าย

โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กสิกรไทย สาขาย่อยเดอะมอลล์บางกะปิ ประเภท ออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 025-8-64227-9 และ/หรือ ออกเช็คสั่งจ่ายเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 104796511-6


รุ่น/วันที่

รุ่น 2559/1 วันที่ 9 มี.ค. 2559

รุ่น 2559/2 วันที่ 18 พ.ค. 2559

รุ่น 2559/3 วันที่ 15 ก.ค. 2559

รุ่น 2559/4 วันที่ 16 ก.ย. 2559

รุ่น 2559/5 วันที่ 18 พ.ย. 2559

 

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมายเหตุ : สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่/วันเวลาอบรมตามความเหมาะสม

 

 

https://web.facebook.com/groups/372575083184193/

 

หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน (Coaching)

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584